Решение

Апликација која го претвора говорниот јазик во знаковен и обратно.

Целна група

Лица со оштетен слух

Проблем

Потешкотии во комуникацијата помеѓу индивидуи кои го познаваат знаковниот јазик, а имаат оштетен слух и оние кои немаат оштетен слух, но не го познаваат знаковниот јазик.

Идеја

Мобилна апликација која ќе го преведува македонскиот знаковен јазик во текст и говор и обратно, преку користење на видеа и камерата на уредот.

Членови

  • Јана Мајнова
  • Михаела Станкович
  • Сашо Божиновски
  • Бианка Бојковска
  • Гордана Стаматоска

Ментор

  • Игор Андрејевски

Технички ментори

  • Александра Алексова
  • Стеван Костоски